UWAGA!

W zawiązku z zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2, zaleceniami Ministra Sprawiedliwości oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, mając na względzie zdrowie i życie stron i uczestników prowadzonych w kancelarii postpowań egzekucyjnych oraz personelu biura, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019, poz. 1239 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020r w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 325) oraz art. 207 par. 2 Kodeksu Pracy

ZARZĄDZAM

WYŁĄCZNIE

na rachunek bankowy wskazany w korespondencji bądź na ogólny rachunek bankowy kancelarii w: ALIOR Bank 24 24900005 0000 4510 9273 4240

z podaniem imienia i nazwiska dłużnika oraz sygnatury sprawy.

Komornik Sądowy Tomasz SZALONKA

Komornik sądowy przy sądzie rejonowy w ostrowie wlkp.

Tomasz szalonka

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym rewirem komorniczym jest obszar
właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Z uwagi zatem
na fakt, iż w jednym rewirze może działać kilku komorników, wybór jednego
z nich - jako właściwego - przysługuje wierzycielowi. Ponadto wierzyciel może
wybrać do prowadzenia sprawy innego komornika - tj. z innego rewiru -
z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości.

Kontakt

 • Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp. Tomasz Szalonka
 • Godziny Urzędowania Kancelarii:
 • pn. - czw. 9.00 - 15.00
 • Komornik przyjmuje w każdy wtorek 9:00 - 14:00
 • Konto (Alior Bank):
 • 242490 0005 0000 4510 9273 4240

Właściwość

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Z uwagi zatem na fakt, iż w jednym rewirze może działać kilku komorników, wybór jednego z nich – jako właściwego – przysługuje wierzycielowi. Ponadto wierzyciel może wybrać do prowadzenia sprawy innego komornika – tj. Z innego rewiru – z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości.
 • Gmina i Miasto Raszków
 • Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
 • Gmina Ostrów Wlkp
 • Miasto Ostrów Wlkp
 • Gmina Sieroszewice
 • Gmina i Miasto Odolanów
 • Gmina Przygodzice
 • Gmina Sośnie