Komornik sądowy przy sądzie rejonowy w ostrowie wlkp.

Tomasz szalonka

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym rewirem komorniczym jest obszar
właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Z uwagi zatem
na fakt, iż w jednym rewirze może działać kilku komorników, wybór jednego
z nich - jako właściwego - przysługuje wierzycielowi. Ponadto wierzyciel może
wybrać do prowadzenia sprawy innego komornika - tj. z innego rewiru -
z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości.

Główna siedziba

Zobacz jak do Nas trafić

  • Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp. Tomasz Szalonka
  • ul. Kompałły 3A/1
  • 63-400 Ostrów Wlkp
  • Godziny Urzędowania Kancelarii:
  • pn. - pt. 9.00 - 15.00
  • Komornik przyjmuje w każdy wtorek 9:00 - 14:00